Управа

Управа

Директор:
прим. др Александар Адамовић
дерматовенеролог

Главна сестра Завода
Гордана Весић, струковни естетичар козметичар
тел: 011/324-0939

Помоћник директора за економско – финансијске послове
Иван Гајовић, дипл. економиста
тел: 011/3346-660

Помоћник директора за правне и опште послове
Светлана Бокан, дипл. правник
тел: 011/3343-929