Службе у заводу

Службе у заводу

У Заводу је рад организован по следећим Службама:

  1. Служба за специјалистичко – консултативну делатност, за дијагностику и лечење кожних и полно преносивих инфекција
  2. Служба за организовање и спровођење мера за спречавање, сузбијање, рано откривање и епидемиолошко праћење кретања полно преносивих болести
  3. Служба за микробиолошку и паразитолошку дијагностику
  4. Служба за правне, економско-финансијске, техничке и друге сличне послове