Градски завод за кожне и венеричне болести је здравствена установа у којој се обавља специјалистичко-консултативна делатност и пружају превентивне, дијагностичке, терапијске и рехабилитационе здравствене услуге из области дерматовенерологије и микробиологије са паразитологијом.

Завод у склопу превентивне здравствене делатности организује и спроводи мере за спречавање, сузбијање, рано откривање и праћење полно преносивих болести.

  • Главни техничар 3243-626
  • Служба за поликлинички рад 3243-626
  • Служба за превенцију и лечење периферног крвотока 3243-626
  • Служба за рад са децом и омладином 3227-194
  • Служба за примењену дерматолошку терапију 3238-115