Канцеларија за заштиту права пацијената

zastitnik2

Град Београд је сагласно Закону о правима пацијената („Службени гласник Републике Србије“ бр. 45/13) образовао Канцеларију за заштиту права пацијената, као организациону јединицу Градске управе града Београда. Седиште свих саветника пацијената за читаву територију града Београда је у улици Тиршова бр. 1.

 

КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПАЦИЈЕНАТА

 

  • Адреса: Тиршова бр. 1
  • Број собе, спрат: приземље, канцеларија бр. 9
  • Радно време: радним даном од 07:00 – 15:30 часова
  • Телефон и е-маил: 011/360-56-34; savetnik.pacijenata@beograd.gov.rs