Дужности пацијената

duznostpacijenta1

Одговорност пацијента за лично здравље:

  • Активно учествује при заштити, очувању и унапређењу свог здравља
  • У потпуности информише надлежног здравственог радника о истинитим подацима о свом здравственом стању
  • Придржава се упутстава и предузима мере прописане терапије од стране надлежног здравственог радника

Одговорност пацијента према другим корисницима здравствених услуга:

  • Пацијент је дужан да поштује права других пацијената

Одговорност пацијента према другим здравственим радницима, односно здравственим сарадницима:

  • Пацијент је дужан да се према здравственом раднику односи са поштовањем и уважавањем
  • Забрањено је ометање здравственог радника при пружању здравсвене заштите
  • Пацијент је дужан да информише здравствену установу о промени адресе или телефонског броја