Хранљиве готове подлоге за клиничку микробиологију – ЈНMB 1-1/2018